Wat is Contextuele
Paardentherapie?

Contextuele Paardentherapie (CPT) is een vorm van systeemtherapie waarbij paarden worden ingezet als co-therapeut. De interactie met de paarden zorgt voor een (diepe) ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij cliënten in contact komen met hun emoties en gespiegeld worden in hun gedrag.

Contextuele Paardentherapie (CPT) vindt plaats in de natuur.

Tijdens de behandeling worden twee psychotherapeutische methodieken in zich verenigt: paardentherapie (Eagala Model) en systeemtherapie. Het Eagala Model ziet het paard als sensitief co-therapeut, het team faciliteert. De paardentherapie richt zich op de emotionele beleving en betekenisgeving van het gedrag van de dieren in reactie op cliënt(en).

Hesther Selbeck heeft deze behandeling ontwikkelt vanuit haar achtergrond en expertise als systeemtherapeut in de Kinder- en Jeugd GGZ. Daar ondervond ze een uitdaging in het veranderen van patronen tussen gezinsleden en het genereren van hoop en perspectief. Ze had vraagtekens bij de context van de kliniek op het psychiatrische gedrag van jongeren. Tijdens een reis te paard door Mongolië ontdekte ze een proces van interactie tussen haar en het paard. Er was een wisselwerking gaande. Deze inzichten en ervaringen werden de basis voor CPT.

Nb. Voor alle behandelingen geldt dat er geen andere cliënten aanwezig zijn op de ranch.

10 daagse CPT jongeren en ouders (gezin)

Contextuele Paardentherapie is in 2014 ontwikkeld voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar met ernstige psychiatrische-, gedrags- en systeemproblemen. Gedurende tien dagen volgt de jongere (en zijn ouders) een behandelprogramma dat plaatsvindt op de ranch Quinta Madre de Água in de bergen van Serra da Estrela.

De intake vindt plaats in afstemming met verwijzer/ behandelaar. Ook vindt er procesdiagnostiek plaats over voorgaande interventies om herhaling te voorkomen. Hulpverlening na de CPT wordt gecoördineerd voorafgaand aan de start van de behandeling.

Het programma
De behandelend sociotherapeut reist samen met de jongere naar Gouveia (Portugal). In de eerste vijf therapie dagen wordt er individueel gewerkt aan onder meer zelfvertrouwen, regie over angst en het versterken van leiderschap middels paardentherapie. De individuele gesprekken hebben een systemische insteek.

In de tweede week worden de ouders (en broer(s) en zus(sen)) betrokken bij de behandeling. Ook zij volgen een deel paardentherapie en er worden systeemgesprekken in wisselende samenstelling gevoerd . Dit wordt afgewisseld met paardrijden in de picadeiro om op ontspannen wijze nieuwe gezin ervaringen op te doen, die de hechting stimuleren. In het restaurant op de ranch wordt er gezamenlijk gegeten. In een informele sfeer kunnen gezinsinteracties worden geobserveerd, die op een later moment besproken of meegenomen kunnen worden in het formele (systeem) therapeutische proces. Ook kunnen de therapeuten voorbeeldgedrag tonen op soms moeilijk of onvoorspelbaar gedrag van de cliënt. De normaliserende – informele – omgang wordt als zeer therapeutisch beschouwd binnen de behandeling, omdat hiermee een adequate manier van verbinding wordt gestimuleerd. In alle interventies staat het verbinden van de gezinsleden centraal, het stimuleren van de hechtingsrelaties en het doorbreken van negatieve patronen die bijv. verwijdering of gevoelens van machteloosheid veroorzaken.
Na de CPT vindt er binnen 2 weken een evaluatie plaats.

Prijs op aanvraag

Jongeren en volwassenen die onvoldoende erkenning voor hun gevoelens of troost hebben ontvangen van hun ouders, kunnen in therapie leren hoe hiermee om te gaan

5 daagse CPT jongeren (individueel)

Jongeren die gediagnosticeerd zijn met verschillende psychiatrische stoornissen, last hebben van angsten, trauma en als therapie resistent worden ervaren door hun omgeving en of behandelaren zijn gebaat met individuele therapeutische aandacht. Het 5 daagse programma is identiek aan dat van een 10 daagse CPT. Paardentherapie, het paardrijden in de picadeiro en systeemtherapie worden dagelijks afgewisseld. Tevens is er de mogelijkheid onder therapeutische begeleiding van de sociotherapeut te sporten of wilde dieren te observeren.

Ook ouders worden betrokken bij deze 5 dagen (verblijf 7 dagen). Echter zijn zij niet fysiek aanwezig. Individuele- en systeemdoelen worden afgestemd tijdens de intake die plaats vindt in afstemming met verwijzer/ behandelaar. Binnen 2 weken vindt er een evaluatie plaats.

Prijs op aanvraag

5-daagse CPT volwassenen

De 5 daagse CPT is specifiek ontwikkeld wanneer praten niet meer helpt en/ of een reguliere (bv. systeemtherapie/ psychotherapie) behandeling vastloopt. Dan is het traject een waardevolle aanvulling. De intake en evaluatie worden evt. in aanwezigheid van verwijzer/ behandelaar gedaan.

Contextuele Paardentherapie (CPT) is mede ontwikkeld voor het behandelen van trauma, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen, angst/ stemmingsstoornissen. Met name voor mensen die moeilijk hun emoties kunnen aanvoelen. Kortom mensen met een psychische kwetsbaarheid, waar emotionele stemmingswisselingen of destructieve coping, problemen in de interactie met hun omgeving, een uiting van kunnen zijn (zoals agressie). Vaak zijn emoties geïnternaliseerd.

Het programma bestaat uit paardentherapie, paardrijden in de picadeiro en individuele (systeem) sessies met Hesther Selbeck.

Spirituele verdieping
Deze 5 daagse CPT kan ook gevolgd worden voor mensen die behoefte hebben aan een diepe persoonlijke levens verandering of transformatie op spiritueel gebied. Die hun hart willen volgen, maar niet weten hoe. Het programma is zo samengesteld dat er tussen de programmaonderdelen voldoende tijd is voor bezinning, rust en of het maken van een wandeling.

Prijs op aanvraag