Systeemtherapie kan bestaan uit gezinstherapie, individuele (systeem)therapie  en/of relatie-therapie.

 

Gezinstherapie
Opnieuw met elkaar in contact komen, praten over gevoelens en gedachten zodat broer(s) en zus(sen) onderling, maar ook ouders en kind(eren) zich veilig voelen bij elkaar om op een adequate manier met elkaar om te gaan.

 

Individuele therapie
Jongeren en volwassenen zijn welkom voor individuele therapie. Oplossingsgericht wordt er tijdens de behandeling onderzocht wat er nodig is voor stabiliteit, rust en vertrouwen.

 

Relatietherapie
In relatietherapie staat de behoefte van beide partners centraal. Gewerkt wordt aan wat beide partners nodig hebben voor een plezierige en liefdevolle relatie.

 

 

In systeemtherapie staat de relatie tussen ouder(s) en kind centraal. De problematiek wordt bekeken vanuit de context waarin hij plaatsvindt. Tijdens de therapie wordt er gewerkt aan oplossingen voor de verstoorde relatie, zodat de gezinsleden elkaar opnieuw leren vertrouwen en begrijpen.

Hesther Selbeck is vrijgevestigd systeemtherapeut  |  tel. 06 14 44 32 22

© 2021 Hesther Selbeck