Wat is Contextuele paardentherapie?

Contextuele Paardentherapie (CPT), ontwikkeld door systeemtherapeut Hesther Selbeck, is een behandeling die twee psychotherapeutische methodieken in zich verenigt: paardentherapie (model EAGALA: psychotherapie met paarden) en systeemtherapie.

In deze behandeling worden beide methodieken gebruikt in een intensief behandelprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstige psychiatrische, gedrags- en systeemproblemen.

 

 

Problematiek

CPT is met name geschikt voor:

- Persoonlijkheidsstoornissen (cluster A, B en C)

- Autisme

 

Methodiek
CPT beslaat in zijn totaliteit tien dagen en vindt plaats op een paardenranch in de Spaanse Pyreneeën.

 

In de eerste vijf therapiedagen wordt individueel met cliënt(e) gewerkt aan o.a. zelfvertrouwen, regie over angst en het versterken van leiderschap middels paardentherapie. De individuele gesprekken hebben een systemische insteek.

 

In de tweede week worden de ouders betrokken bij de behandeling. Ook zij volgen een deel paardentherapie en er worden systeemgesprekken in wisselende samenstelling gevoerd in blokken van twee uur. Dit wordt afgewisseld met paardrijtochten in de omgeving, met als doel het op ontspannen wijze opdoen van nieuwe gezinservaringen.

 

Door het geïsoleerde verblijf van zowel het gezin als de therapeuten op de ranch ontstaat een intensief therapeutisch karakter met de belangrijke aanvulling van een leefgemeenschap. Het behandelen, buiten de klinische setting met grijze muren, wordt als zeer waardevol beschouwd.

 

"Relatie herstel & perspectief  in destructieve ouder- kind patronen. "

Op de ranch wordt gezamenlijk gegeten. In een informele sfeer kunnen gezinsinteracties worden geobserveerd, die op een later moment besproken of meegenomen kunnen worden in het formele (systeem)therapeutische proces. Ook kunnen de therapeuten voorbeeldgedrag tonen op soms moeilijk onvoorspelbaar gedrag van de cliënt(e). De normaliserende – informele – omgang wordt als zeer therapeutisch beschouwd binnen de behandeling, omdat hiermee een adequate manier van verbinding wordt gestimuleerd in de gezinsrelaties.

De therapeutische context
Het behandelteam is 24 uur per dag beschikbaar gedurende het verblijf. Hiermee wordt een stabiele en een hechting bevorderende context gecreëerd voor ouders en kind.

De paardenranch is omgeven door bos in een glooiend berglandschap. De paardentherapie wordt gegeven in een paardenbak van 40 bij 20 meter met uitzicht op de Spaanse Pyreneeën.

 

De cliënt heeft tijdens het verblijf dagelijks praktische, directieve ondersteuning en begeleiding van een sociotherapeut. De ouders worden gedurende de eerste week elke dag via e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind.

Het behandelschema wordt zo flexibel mogelijk gebruikt. Wanneer blijkt dat de angst of de afweer bij de cliënt(en)toeneemt, kan dit aangepast worden.

Het behandelteam
Het behandelteam bestaat uit twee systeemtherapeuten: Hesther Selbeck en een co (ook SPV en of psychiater), een sociotherapeut en een Catalaanse paardentherapeut – waar nodig aangevuld met een tolk-vertaler en/of paardenbegeleider.

 

Dagelijks wordt er gewerkt met therapeutische Spaanse paarden uit een kudde van negen, plus twee honden en een kat die eveneens op de ranch leven.

 

 

 

Effectiviteit
CPT zorgt voor een therapeutische kanteling; de jongere komt los van de stugge psychiatrische structuur en er vindt een wezenlijke verandering plaats naar adequaat gedrag, zoals:


- Angst leren herkennen en omzetten

   in vertrouwen/ rust.
- Stoppen met automutileren.
- Behoefte(s) uitspreken.
- Stevigheid in (gezonde) identiteit.
- Groei in zelfvertrouwen.
- Openstaan voor sociaal contact.
- Meer in contact met gevoel. 
- Toename levenszin.
- Relatieherstel & perspectief in

   destructieve ouder-kindpatronen.

 

 

Proces Contextuele paardentherapie (CPT)

Kosten
Vergoeding door gemeentes – bovenregionaal of via particuliere offerte.

Hesther Selbeck is vrijgevestigd systeemtherapeut  |  tel. 06 14 44 32 22

© 2021 Hesther Selbeck